Durant les Jornades vam poder contemplar una exposició de rèpliques de guitarres d'Antonio de Torres, construïdes per alguns dels millors lutiers actuals (amb presència de tots ells en l'esdeveniment). Són set constructors professionals de gran prestigi, que van exposar les guitarres que han construït reproduint fidelment els instruments originals realitzats per l' "Stradivarius de la guitarra" al segle XIX. Vuit rèpliques, autèntiques joies de l'artesania, que es van poder contemplar reunides per primera - i potser única vegada - en una mostra insòlita fins ara.. 

Cadascuna de les guitarres anava acompanyada per una fitxa que destacava les singularitats de l'instrument, una explicació tècnica dels materials emprats i les mides més rellevants. També, evidentment, les dades de l'autor de la rèplica.

Però no tant sols vam poder contemplar les guitarres. També vam poder sentir-les (!), perquè tant Antonio López Palacios com Abel García Ayala van interpretar els seus respectius concerts amb totes i cadascuna de les 8 guitarres de l'exposició.